Ubezpieczenia firm


Ubezpieczenie podmiotów gospodarczych


Warunkiem pomyślnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości i profilu, jest systematyczny i niezakłócony rozwój. Nieprzewidziane zdarzenie losowe może jednak narazić firmę na straty, które mogą w znacznym stopniu ograniczyć jego płynność finansową, uniemożliwić realizacje strategii, a nawet doprowadzić ją do bankructwa.

W obliczu groźby powstania takiego niebezpieczeństwa ochrona firmy przed skutkami zdarzenia losowego wydaje się być nieodzowna. Z tego względu proponujemy wszystkim przedsiębiorcom zawarcie umowy Ubezpieczenia Podmiotów Gospodarczych.

Pakiet ten stworzono z myślą o dynamicznie rozwijającej grupie podmiotów gospodarczych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.


Przedmiot ubezpieczenia:

Budynki i budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie, rzeczowe składniki majątku obrotowego, nakłady inwestycyjne, mienie osobiste pracowników, mienie osób trzecich, wartości pieniężne.

Ubezpieczenia wchodzące w skład pakietu: